• Realizacja: Michał Majerski
  • Czas trwania: 90 min

„Było sobie Pomorze” („Es war einmal Pommern”) to refleksje w formie eseju filmowego o zniknięciu Pomorza jako historycznego Regionu z mapy Polski.
Pomorze jest obecnie Ziemią całkowicie odmienioną przez wojenne konflikty, wymieniono tu całkowicie ludność, skutkiem czego odcięto ją od korzeni. Podobna sytuacja jest po drugiej stronie Odry, w jego niemieckiej części, gdzie słowo Pomorze (Pommern) było politycznie niechciane i rugowane z oficjalnego słownictwa.

Dzisiejsze Pomorze staje się dla autora filmu sceną, na której wspólnie z rozmówcami inscenizuje rozmowę o jego przyszłości i ludziach, którzy aby przeżyć muszą stworzyć tu nową funkcjonującą wspólnotę i wizję swojej przyszłości na gruzach obcej im niemieckiej kultury. Na razie takich wizji  nie ma, podobnie jak i wizji wspólnego, dwujęzycznego polsko-niemieckiego Regionu.

Film ten to... bardzo osobista, pełna emocji... mocna publicystycznie, a zarazem liryczna i pełna melancholii opowieść o Pomorzu – umarłej krainie pamięci – pamięci żywej jeszcze, choć traconej z każdą chwilą... Intrygujący i poruszający film... skłania do refleksji, prowokuje do dyskusji... (Kurier Szczeciński)

Krytyki prasowe